Družba KOTO dosega ciljno spolno zastopanost 40/33 v organih vodenja in nadzora

Združenje nadzornikov Slovenije je novembra 2019 predstavilo pobudo za prostovoljno doseganje cilja spolne raznolikosti do konca leta 2026.

Njihova pobuda se nanaša na to, da bi vsaka izmed 56-ih državnih in borznih družb do leta 2026 ohranila ali dosegla dva cilja:

1. 40-% zastopanost manj zastopanega spola (običajno so to ženske) v nadzornem svetu in

2. 33-% v nadzornem svetu in upravi skupaj.

V sodelovanju s partnerjem Deloitte Slovenija so pred kratkim izdali tudi poročilo o napredku v obdobju od 1. 1. do 30. 4. 2021, kjer je med družbami, ki že danes dosegajo ciljno spolno zastopanost, tudi družba KOTO.

KOTO je ena izmed 16 družb, ki že danes dosegajo oba cilja – 40 % žensk v nadzornem svetu in 33 % žensk v upravi in nadzornem svetu skupaj (40/33).

družbe predstavljajo 29 % vseh družb. 71 % družb tega cilja ne dosega – med njimi pa jih je kar tretjina (13) brez spolne raznolikosti, kar pomeni, da so v nadzornem svetu in upravi samo moški.

Več informacij o pobudi in napredku ciljne spolne zastopanosti: https://bit.ly/3yC6WsI