Z lastnim voznim parkom in strokovno izkušenostjo zaposlenih, poskrbimo za celoten proces, ki zajema prevzem, obdelavo in prodajo surovih kož.

Obdelava surovih kož v družbi KOTO

Ohranjanje in plemenitenje naravnih lastnosti surovine iz srednjeevropskega prostora je tradicionalna in najstarejša dejavnost družbe KOTO. Začetki obdelave surovih kož segajo namreč na začetek našega delovanja, v leto 1947. Desetletja izkušenj ter zveste in zadovoljne stranke vse do današnjega dne potrjujejo našo odličnost.

Prisotni smo na številnih evropskih in azijskih trgih, na katerih pokrivamo galanterijo, čevljarstvo, oblačilno, pohištveno in avtomobilsko industrijo. Z dolgoletnimi izkušnjami, strokovnostjo in prilagodljivostjo sledimo vsakodnevnim izzivom in skrbimo za zadovoljstvo naših strank. Pri tem stremimo k dolgoročnemu sodelovanju, ki temelji na zaupanju, kakovosti in strokovnosti.

KOTO kože
KOTO kože

Storitve na področju surovih kož

Storitve na področju kož, ki jih zagotavljamo v družbi KOTO:

  • prevzem in transport svežih kož z našimi vozili po vsej Sloveniji,
  • kontrola kakovosti in sortiranje,
  • kakovostna obdelava,
  • skladiščenje v ustrezno hlajenih komorah,
  • ponovni pregled kakovosti pred odpremo,
  • prodaja surovih kož,
  • pomoč in svetovanje pri izbiri ustrezne kategorije kož,
  • pomoč pri organizaciji transporta in dostave.

Obdelujemo goveje in telečje kože različnih kategorij.

Pogosta vprašanja

Katere pasme je govedo, katerih kože ponujate?

V Sloveniji se vzreja vsaj deset različnih vrst goveda. Med njimi prevladujejo:

Črno-belo govedo

Pri pasmi so možne številne variacije  črne in bele barve od čisto črnih živali do skoraj čisto belih. Navadno se po telesu izmenjujejo črne in bele lise. V primeru pojava homozigotov recesivnega gena za rdečo barvo so možne tudi kombinacije v rdeči barvi.

Limuzin (Limousin) govedo

Limuzin govedo je zelo primerno za celodnevno pašo tudi v ekstenzivnih (težjih) razmerah. V vseh razmerah reje prihajajo do izraza njegove pomembne značilnosti, kot so vzdržljivost, prilagodljivost v vseh klimatskih razmerah ter ekstremnih pogojih reje, in to mu omogočajo čvrste noge. Pomembna značilnost limuzin pasme je tudi odlična klavna kakovost v dejansko vseh obdobjih rasti.

Lisasto govedo

Lise so v odtenkih pšenično rumene do temno rjave barve na beli podlagi, enakomerno pigmentirane in enakomerno porazdeljene. Glava je bele barve, mogoče so pigmentne lise okoli oči. Konec repa (čop) je bele barve. Roževina je svetla. Smrček je roza barve. Je kombinirana pasma – za dvojno uporabo, za prirejo mleka in mesa. Kratka, gladka in sijoča dlaka, primerna starosti in letnemu času.

Montbeliard govedo

Žival je v mlečnem tipu z rdečimi lisami po telesu, belo glavo in kratkimi rogovi. Odrasla krava tehta med 600 in 700 kg, višina vihra je 145 cm. Biki tehtajo med 900 in 1200 kg. Živali niso v izrazito mlečnem tipu kot so to moderne Holštajn krave, imajo nekoliko nižjo mlečnost, so dolgožive z dobro plodnostjo in večjo odpornostjo pred mastitisom.

Rjavo govedo

Možni so številni odtenki rjave do sive barve z možnostjo rahlih belih pigmentiranih delov. Rjava pasma je kombinirana pasma za prirejo mleka in mesa s poudarkom na visoki prireji mleka.

Šarole (Charolais) govedo

Šarole govedo je izrazito mesna pasma velikega okvira. To je pasma, ki so jo vseskozi selekcionirali izključno za prirejo mesa. Je izrazito pašno govedo in ga odlikuje velika sposobnost zauživanja hranilnih snovi, zato jo lahko uspešno redimo tudi na skromnejših pašnikih. Zaradi posebne strukture naših kmetijskih zemljišč ter zaradi lastnosti šarole pasme lahko tudi v Sloveniji pričakujemo na eni strani povečanje čistopasemskih rej (krave dojilje), na drugi pa tudi nadaljnjo uporabo bikov šarole pasme za gospodarsko križanje.

Kje se te živali pasejo?

Paša je prav gotovo najcenejša krma, pravilna raba paše pa za mnoge najzahtevnejša oblika krmljenja govedi, zato je večina živali, katerih kože dobimo iz hlevske reje.

Kako poteka odiranje živali?

V družbi KOTO si prizadevamo, da je kar največ kož strojno odrtih, saj tako zagotovimo boljšo kvaliteto, hkrati pa se izognemo morebitnim napakam, ki bi lahko nastale, zaradi ročnega odiranja.

Katere kategorije kož imate v ponudbi?

V družbi KOTO nudimo različne kategorije govejih kož, ki jih sortiramo glede na zahteve kupcev in sicer po vrsti kož glede na izvor surovine, težinske kategorije in barvo kože.

Katere so najpogostejše napake na kožah?

Najpogostejše napake na kožah so ogrci, odrgnine, luknje in zareze ki nastajajo pri odiranju goveda v klavnicah. Kože razvrščamo po kakovosti v skladu z Mednarodno pogodbo o kožah št. 6, ki jo je sprejel Mednarodni svet združenja trgovcev s kožami in usnjem (ICHSLTA). Podrobnosti pogodbe so na voljo tukaj >>

Kako poteka prevzem kož?

Zbiranje kož poteka na terenu, v skladišču kože obrežemo, klasiramo glede na vrsto govedi, barvo in kvaliteto kože, sledi hlajenje in priprava kož za odpremo končnemu potrošniku. Sistem je računalniško podprt in zagotavlja sledljivost kože od prevzema do končnega kupca.

Kakšen je postopek konzerviranja kož?

Družba KOTO zbira in prodaja zgolj sveže kože. Izredno majhna količina kož gre na ročno soljenje. Ker čas od odiranja živali do konzerviranja ne sme biti daljši kot 8 ur, morajo biti vse sveže kože, ki prispejo v naše skladišče, še isti dan posoljene oz. konzervirane. Kot konzervans se uporablja sol, tehnika konzerviranja pa je ročno posipanje soli po mesni strani kože , ki se zlagajo ena na drugo na ustrezno paleto. Tako posoljene kože ležijo na paleti 14 dni, nakar gredo  na sortiranje: naredi se selekcija po kvaliteti in razvrsti v težinske kategorije.

Katere tipe kož ponujate?

Nudimo telečje in goveje kože, v manjših količinah tudi slane kože glav.

Kam vse lahko pošljete kože?

Naši glavni kupci so usnjarne na območju Evropske unije čigar kože predstavljajo osnovno surovino pri predelavi kož v usnje.

Za katere namene se uporabljajo kože?

Glavnina kož je namenjenih za avtomobilsko industrijo, ostalo pa za obutveno industrijo in galanterijo.

Kontaktne osebe

Robert Pavšek

Vodja oddelka

Prodaja slanih in svežih surovih kož

Pošlji povpraševanje