Odpadna jedilna olja sodijo med rabljene, a ne izrabljene snovi, saj so še vedno dobrina, ki ima svojo tržno vrednost. V družbi KOTO zbiramo odpadna jedilna olja in jih predelamo v tržno zanimiv produkt za proizvajalce biodizla.

Zbiranje in predelava odpadnega jedilnega olja

Lastnosti odpadnih jedilnih olj nam omogočajo, da jih lahko ponovno uporabimo. Zbrano odpadno olje predelamo v zanimiv tržen produkt za proizvajalce biodizla. Iz enega litra olja pridobimo 90 % biodizla – ekološkega goriva, ki ne onesnažuje okolja. Našo odličnost potrjuje dolgoletno sodelovanje z vodilnimi proizvajalci biogoriv v Evropi.

Kupujemo in predelujemo odpadna jedilna olja in maščobe, ki nastajajo v:

  • gostinski dejavnosti,
  • obrti in industriji,
  • vzgojno-izobraževalnih in zdravstvenih zavodih ter
  • drugih storitvenih dejavnostih.
KOTO maščobni terminal
KOTO maščobe

Storitve na področju odpadnih olj

  • Odkup in prevzem odpadnih olj in maščob,
  • ustrezna predelava v skladu s predpisi,
  • svetovanje in pomoč pri urejanju dokumentacije,
  • skladiščenje,
  • proizvodnja in prodaja kakovostnih produktov v skladu s trajnostnimi načeli standarda ISCC-EU.

Olja in maščobe prevzemamo v tekočem ali poltekočem stanju, trdnem stanju in v različnih vrstah embalaž.

Na lokaciji Ljubljana Zalog sprejemamo tudi manjše količine olja iz kuhinjskih gospodinjstev.