Prevzem in predelava gostinskih odpadkov

Enostavno naročanje in urejanje odvoza biološko razgradljivih odpadkov in odpadnega jedilnega olja preko spletne aplikacije družbe KOTO.

Kako deluje?

Preko aplikacije naročite prevzem gostinskih odpadkov, postopek pa je enostaven in hiter.

Svetovanje na terenu in hitra ureditev dokumentacije

Prevzem in predelava gostinskih odpadkov

Enostaven nadzor nad stroški

Svetovanje na terenu in hitra ureditev dokumentacije

Po poslanem povpraševanju vas v najkrajšem času obiščemo na lokaciji vašega gostinskega obrata oz. na kraju nastanka gostinskih odpadkov. Skupaj pregledamo vrsto in količino odpadkov ter predlagamo ustrezno rešitev, ki jo prilagodimo glede na vaše individualne zahteve in potrebe.

VSTOPI V APLIKACIJO

Prevzem in predelava gostinskih odpadkov

Glede na vaše potrebe določimo intervale odvozov in dostavimo ločene zbirne posode za biološko razgradljive odpadke in odpadna jedilna olja, ki so tudi ustrezno označene. Ob vsakem odvozu polne zbirne posode nadomestimo s čistimi in izdamo potrdilo o prevzemu oz. komercialni dokument.

VSTOPI V APLIKACIJO

Enostaven nadzor nad stroški

Za vas smo razvili spletno aplikacijo, ki omogoča enostaven pregled nad odvozi, količino biološko razgradljivih odpadkov in stroški, ki pri tem nastanejo. Za gostinske obrate z več enotami je na voljo tako pregled po lokacijah prevzema kot tudi skupen pregled. Z natančnimi podatki o prevzetih gostinskih odpadkih vam zagotavljamo celovit nadzor nad odvozi, spremljamo povprečno nasipno težo vaših zbirnih posod in predlagamo optimizacijo stroškov.

VSTOPI V APLIKACIJO

Prevzem in predelava gostinskih odpadkov

Zagotavljamo redne odvoze in predelavo vaših gostinskih odpadkov.

Biološko razgradljive odpadke anaerobno predelamo v lastni bioplinarni in pridelamo zeleno energijo. Z ekološko učinkovito tehnologijo znižujemo emisije toplogrednih plinov in ohranjamo visoko stopnjo energijske učinkovitosti.

Kaj se zgodi z biološko razgradljivimi odpadki iz vašega gostinskega obrata in kako poteka predelava?

Biološko razgradljive odpadke, ki jih prevzamemo na lokaciji vašega gostinskega obrata, pripeljemo v proizvodni obrat družbe KOTO, kjer jih predelamo v lastni bioplinski napravi. V predpripravi surovin izločimo tujke in substrat steriliziramo.

Bioplin je zmes plinov, ki nastane pri anaerobni razgradnji v reaktorju, ki ga imenujemo digestor. Razkroj biomase poteka s pomočjo mikroorganizmov, bakterij in arhej. Tako mikroorganizmi pretvarjajo organsko snov v metan. Metan, ki nastaja tekom procesa, je podoben zemeljskemu plinu in je primeren za uporabo v motorjih z notranjim zgorevanjem za soproizvodnjo toplote in elektrike.

Biološki proces proizvodnje bioplina v družbi KOTO poteka pri kontroliranih anaerobnih termofilnih pogojih v plinotesnih ogrevanih reaktorjih. Zajeta energija iz odpadkov se nato kontinuirano izrablja za soproizvodnjo električne in toplotne energije na plinskem motorju.

Pošljite povpraševanje

    Kontaktne osebe

    Peter Jenko

    Komerciala OKO

    Matic Grom

    Logistika OKO