KOTO - obisk dijakov

Sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami

Sodelovanje s šolami in fakultetami je pomemben del naše strategije. Ponujamo široko paleto možnosti, ki vključujejo opravljanje obvezne prakse, štipendiranje in študentsko delo. S tem omogočamo študentom, da pridobijo dragocene izkušnje v realnem delovnem okolju ter razvijajo svoje talente in veščine. Verjamemo, da sodelovanje z mladimi spodbuja inovativnost ter zagotavlja sveže ideje v našem podjetju. Hkrati želimo prispevati k izobraževanju in razvoju naslednje generacije strokovnjakov v naši panogi.

KOTO vozila

Štipendije

Ponujamo štipendije za perspektivne študente, ki izkazujejo izjemno znanje in motivacijo v svojem študijskem programu. S tem jim omogočamo finančno podporo pri njihovem izobraževanju ter jim hkrati ponujamo priložnost za pridobivanje praktičnih izkušenj v našem podjetju.

Za šolsko leto 2023/2024 smo razpisali štipendijo za program avtoserviser.

 

Prošnja za štipendije

Opravljanje obveznega praktičnega usposabljanja pri delodajalcu (delovna praksa)

Dijakom, ki se šolajo na tehničnih šolah, nudimo možnost opravljanja obvezne prakse. Vsakemu dijaku je dodeljen izkušen mentor, ki mu pomaga, da spozna praktični vidik svojega poklica in poslovne procese ter dinamiko dela v praksi.

Dijakom poleg nagrade v višini, ki jo določa davčna uredba, nudimo tudi topel obrok, povračilo stroškov prevoza, delovno opremo ter sveže sadje.

Študentsko delo

Študentom in dijakom omogočamo pridobivanje prvih delovnih izkušenj tudi preko študentskega dela. Študentsko delo nudimo v obliki kratkotrajnega počitniškega dela kot tudi možnost dolgoročnejšega sodelovanja in strokovnega dela v sklopu razvojnih projektov.

KOTO K3 obrat

Partnerstva s šolami in fakultetami

V družbi KOTO sodelujemo s šolami in fakultetami na različnih ravneh. Vzpostavljamo partnerstva z visokošolskimi institucijami, kar omogoča povezovanje s strokovnjaki na področju, ki je relevantno za naše dejavnosti.

Ponosni smo na naše partnerstvo in veseli smo priložnosti, da lahko mladim omogočimo dragocene izkušnje ter prispevamo k njihovemu osebnemu in poklicnemu razvoju.

Študentsko delo in obvezna praksa

    Dodajte življenjepis, spremno pismo... Vrsta datoteke: Png, jpg, pdf, doc, docx