Zagotavljanje kakovosti v družbi KOTO

V družbi KOTO sledimo najvišjim okoljskim in veterinarskim standardom. Skrb za okolje, zdravje ter varnost zaposlenih in širše družbe je sestavni del naše poslovne politike.

Kakovost proizvodov in storitev sta med ključnimi strateškimi usmeritvami družbe. Navedeno zahteva dosledno izvajanje, vzdrževanje, razvijanje sistemov ter izboljševanje procesov, s katerimi obvladujemo kakovost dela in proizvodov. Kakovost izdelkov nenehno nadzorujemo v lastnem laboratoriju.

O kakovosti izdelkov in storitev pričajo tudi pridobljeni certifikati.

Certifikati, ki potrjujejo našo kakovost

  • ISO 9001: Sistem vodenja kakovosti družbe KOTO je skladen z zahtevami standarda ISO 9001.
  • ISO 14001: Leta 1999 smo kot eno prvih podjetij v Sloveniji pridobili certifikat sistema ravnanja z okoljem, ki je potrdil, da je naše poslovanje skladno z zahtevami okoljskega standarda ISO 14001.
  • HACCP: Vzpostavljen imamo HACCP sistem, ki določa preventiven in sistematičen način proizvodnje varnih oziroma zdravstveno ustreznih živil. Obsega predelavo hrane od kmetovalca do mize uporabnika.
  • SMETA: S certifikatom, s katerim ocenjujejo etične prakse v dobavni verigi, zagotavljamo visoko kakovost na področju delovnih razmerij, okolja, varnosti in zdravja pri delu ter v poslovni praksi.
  • ISCC EU: Certifikat potrjuje visoko kakovost procesov, ki se nanašajo na zbiranje, odkup, predelavo in trgovanje s trajnostno biomaso.
  • CERTIFIKAT INS – ITALIAN NATIONAL SYSTEM: Certifikat smo dobili kot dokaz skladnosti z italijansko certifikacijsko shemo za biogoriva in tekoča biogoriva.