Vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo, skrbno varujemo skladno z zakonodajo, ki ureja to področje. V tej Politiki zasebnosti vam podajamo informacije  o obdelavi vaših podatkov in vaših pravicah v zvezi s tem.

Upravljavec

KOTO d. o. o., Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

  • telefon: +386 1 5878 100
  • e-pošta:  koto@koto.si

Nameni obdelav in pravne podlage

1. Če nas kontaktirate

Če želite stopiti v kontakt z nami, nas lahko kontaktirate preko spletnega obrazca ali nam pošljete e-sporočilo. V tem primeru bomo obdelovali vaš e-naslov in informacije, ki nam jih boste zaupali v komunikaciji. Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka komunikacije, sami pa se lahko že medtem kadarkoli odločite in zahtevate izbris, vendar vam v tem primeru ne bomo mogli odgovoriti.

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: zakoniti interes družbe KOTO, da komunicira z javnostmi.

2. Naročilo storitev

V primeru sklenjene pogodbe o izvedbi storitev ali izdaje naročilnice bomo vaše osebne podatke (ime in priimek, kontaktni podatki, vsebina dogovorjene storitve) obdelovali na podlagi pogodbe. Če nam podatkov ne zaupate, storitev ni mogoče izvesti.

Pravni temelj obdelave v tem primeru je pogodba.

3. Prijava za zaposlitev, štipendijo ali praktično usposabljanje pri delodajalcu

V primeru prijave na prosto delovno mesto ali razpisano štipendijo, v primeru povpraševanja glede možnosti zaposlitve ali opravljanja PUD bomo vaše podatke obdelovali na podlagi podanega soglasja.

Z oddajo izpolnjenega informativnega vprašalnika za zaposlitev se strinjate in soglašate, da družba KOTO d. o. o. tudi po izpolnitvi namena, za katerega ste posredovali osebne podatke oz. vlogo za zaposlitev, le-te hrani v svoji evidenci in jih uporablja izključno za namen zaposlovanja novih sodelavcev v prihodnje. Navedeno soglasje lahko kadarkoli prekličete, tako da zahtevo po izbrisu svojih podatkov iz naših evidenc pošljete na e-naslov kadri@koto.si. Družba KOTO d. o. o. osebne podatke kandidatov (M/Ž) za zaposlitev uporablja izključno za namen zaposlovanja novih sodelavcev in jih ne bo uporabljala za nobene druge namene. Z osebnimi podatki kandidatov ravnamo odgovorno, pazljivo in v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov. Osebne podatke in vloge kandidatov za zaposlitev bomo hranili le toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena, zaradi katerega so bili zbrani. Več na spodnji povezavi.

4. Obiskovanje spletne strani

Ob vašem obisku naše spletne strani www.koto.si obdelujemo naslednje osebne podatke: IP naslov, podatek o tem, kdaj ste obiskali spletno stran, katere vsebine ste si ogledali, kateri operacijski sistem, napravo in brskalnik ste uporabljali.

5. Fotografiranje dogodkov

Slikovno in zvočno spremljanje dogodkov izvajamo skladno z našim zakonitim interesom dokumentiranja dogodkov in obveščanja javnosti skladno s 3. odstavkom 93. člena ZVOP-2. Kot posameznik pa lahko fotografiranju, snemanju ali objavi ugovarjate na naslovu koto@koto.si ali ob registraciji na dogodek.

Uporabniki osebnih podatkov

Naši obdelovalci so: vzdrževalci spletne strani, vzdrževalec informacijske podpore za računovodstvo, ponudniki orodij za trženje, zunanji izvajalci koriščenih storitev (na primer predavatelji, svetovalci). Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Roki hrambe

  1. Kontaktiranje preko obrazca: do zaključka komunikacije
  2. Izvedba storitev: 5 let od poteka pogodbe oziroma poplačila vseh obveznosti
  3. Prijave na prosta delovna mesta in štipendije: do zaključka razpisa oziroma v primeru podanega soglasja do preklica
  4. Povpraševanja o možnosti zaposlitve in opravljanja PUD: do preklica
  5. Spremljanje dogodkov: arhivsko

Pravice posameznikov

Kot posameznik lahko uveljavljate naslednje pravice: preklic privolitve oz. ugovor, dostop do podatkov, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali po elektronski pošti na naslov kadri@koto.si.

Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na naslov: kadri@koto.si

Pravno varstvo: Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS, Dunajska 22, Ljubljana.

Spremembe politike zasebnosti

Politika je bila zadnjič posodobljena 22. 8. 2023