Cena storitev

Prevzem živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 pri registriranih obratih

Cene storitve javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2, ki veljajo od 1. 7. 2022, so objavljene v sklep o določitvi cene storitve javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 30. 6. 2022. Vsebina sklepa je dostopna prek te povezave.