15. 9. 2023

Politika upravljana družbe KOTO d. o. o.

Nadzorni svet in Poslovodstvo družbe sta skladno s priporočilom Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države 30. 3. 2023 sprejela Politiko upravljanja družbe KOTO d. o. o., kjer so določene poglavitne usmeritve upravljanja družbe KOTO d. o. o..

Več
27. 5. 2020

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Poslovodstvo družbe je 7.2.2020 sprejelo sklep, da družba KOTO d.o.o. kot referenčni kodeks uporablja Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, kateremu je podal soglasje Nadzorni svet SDH 27. 11. 2019. Dostopno tudi na spletni strani Slovenskega državnega holdinga, d.d. (www.sdh.si).

Več
23. 5. 2019

Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga

Poslovodstvo družbe je 14.2.2019 sprejelo sklep, da družba KOTO d.o.o. sledi Priporočilom in pričakovanjem Slovenskega državnega holdinga, marec 2018. Dostopno tudi na spletni strani Slovenskega državnega holdinga, d.d. (www.sdh.si).

Več
12. 3. 2018

Poslovnik revizijske komisije nadzornega sveta družbe KOTO d.o.o.

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-1 in na podlagi Poslovnika Nadzornega sveta družbe KOTO d.o.o. je revizijska komisija na svoji 1. seji dne 31.1.2018 sprejela Poslovnik revizijske komisije nadzornega sveta družbe KOTO d.o.o..

Več
22. 3. 2017

Etični kodeks družbe KOTO

Z etičnim kodeksom družbe opredeljujemo načela etike ter etična pravila vedenja in ravnanja vodstva družbe in vseh zaposlenih.

Več