KOTO-trajnostni razvoj

TRAJNOST

Trajnost – pomembna vrednota družbe KOTO

Trajnost je ena od štirih vrednot naše družbe. V sklopu trajnosti se zavezujemo okoljski in družbeni odgovornosti ter skozi ekološko naravnost, obnovljive vire, krožno gospodarjenje, razvojno usmerjenost, tradicijo in učinkovito rabo energije skrbimo za čisto in varno prihodnost prihajajoče generacije. A če želimo biti še naprej uspešni na trgu, moramo še naprej zasledovati in tudi nadgraditi naše trajnostne cilje. Trajnostna uspešnost namreč daje enakovreden poudarek družbeni, okoljski in ekonomski uspešnosti, vse tri pa vodijo v finančno uspešnost podjetja.

Trajnostna poslovna strategija družbe KOTO

Trenutno v družbi pripravljamo trajnostno poslovno strategijo (TPS) za obdobje 2024–2030, v katero bomo vključili vse tri vidike: družbenega, okoljskega in ekonomskega.

 

 

Trajnostni razvoj

Načela trajnostnega razvoja vključujemo v vse procese poslovanja.

Usmerjeni smo v iskanje novih, inovativnih in trajnostnih rešitev, ki zmanjšujejo negativne posledice na naravo in prispevajo k ohranjanju okolja.

Sodelujemo pri EU projektu predelave živilskih odpadkov v izboljševalce tal

Družba KOTO je eden od 28 partnerjev iz Evrope, ki sodeluje pri projektu Spodbujanje zdravja tal in recikliranje živilskih odpadkov v izboljševalce tal (ang. Turning food waste into sustainable soil improvers for better soil health and improved food systems – Waste4Soil). Tema projekta je skladna s strateškimi usmeritvami naše družbe, med katerimi je tudi razvoj izboljševalcev tal oz. gnojil iz digestata (to je stranski proizvod anaerobne predelave odpadkov), ki je osnovan na živilskih odpadkih.

VEČ
Waste4Soil projekt, KOTO
KOTO-predelava insektov

Družba KOTO vstopa na področje insektne biokonverzije

Insektna biokonverzija je tehnologija, ki vključuje rejo in predelavo žuželk za pretvorbo organskih odpadkov v uporabne proizvode, kot so živalska krma, gnojilo in drugi izdelki z visoko dodano vrednostjo. V Sloveniji je še relativno slabo poznana, medtem ko se v tujini že razvija. V družbi KOTO smo se zato letos povezali z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani in vzpostavili študentski razvojno-raziskovalni projekt, v okviru katerega smo želeli oceniti, kakšen potencial imata reja in proizvodnja žuželk v Sloveniji.

VEČ

Predelava biološko razgradljivih odpadkov v lastni bioplinski napravi

Družba KOTO je edini prevzemalec gostinskih odpadkov z lastno bioplinsko napravo, kjer s čisto in okolju prijazno tehnologijo vaše gostinske odpadke tudi predela.

KOTO bioplinarna