Družba KOTO vstopa na področje insektne biokonverzije

Insektna biokonverzija je tehnologija, ki vključuje rejo in predelavo žuželk za pretvorbo organskih odpadkov v uporabne proizvode, kot so živalska krma, gnojilo in drugi izdelki z visoko dodano vrednostjo. V Sloveniji je še relativno slabo poznana, medtem ko se v tujini že razvija. V družbi KOTO smo se zato letos povezali z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani in vzpostavili študentski razvojno-raziskovalni projekt, v okviru katerega smo želeli oceniti, kakšen potencial imata reja in proizvodnja žuželk v Sloveniji.

Ključna razvojna aktivnost v naslednjih letih

Insektna biokonverzija je naš ključni razvojni projekt v naslednjih letih. Vključiti želimo partnerje, ki imajo kompetence in interes investirati v to dejavnost. Do leta 2026 želimo postaviti celoten proces, od vzreje insektov do končne predelave, v obsegu, ki bo omogočal testiranje in analiziranje vseh ključnih tveganj, ki se lahko pojavijo v industrijskem procesu večjih kapacitet.

Trenutno na tem področju oblikujemo partnerstvo za vzpostavitev proizvodnje v Sloveniji s krožnim poslovnim modelom predelave ustreznih substratov za rejo žuželk. Iščemo substrate, ki so kontinuirano na razpolago z določanjem primernih lokacij za rejo in predelavo žuželk v stabilne produkte. Ker proizvajamo živalske beljakovine in maščobe, ki jih prodajamo kot krmne dodatke, imamo že vzpostavljene prodajne kanale, kamor bi lahko prodajali tudi insektne proizvode. Kar je velika prednost.

Potencial insektne biokonverzije

V 21. stoletju vedno bolj v ospredje prihaja negotovost na področju trajnostne pridelave hrane in krme. Potreba po alternativi konvencionalnim živilom in krmi bo vedno večja. Ena od potencialnih alternativ beljakovinam, ki so trenutno v uporabi za krmo živali, kot so goveda in piščanci, pa so ravno beljakovine, pridobljene iz žuželk. Uvajanje beljakovin, pridobljenih s predelavo izbranih žuželk, v prehrano krmljenih živali lahko izboljša kakovost krme ter pomembno prispeva tudi k varovanju okolja. Prednosti uporabe žuželk za krmo živali so, na primer, majhen ogljični odtis, majhna poraba vode in manjša raba kmetijskih zemljišč – površine, potrebne za rejo in predelavo žuželk, so namreč v primerjavi z drugimi vrstami rejnih živali veliko manjše.

V Evropi je že veliko farm žuželk, predvsem črne vojaške muhe (BSF) in mokarjev (MW), drugje po svetu gojijo tudi čričke. Obseg proizvodnje v Evropi se naglo povečuje – ena od primernih lokacij so na primer nekdanje farme prašičev. Opazno pa je tudi povečanje naložb v evropska zagonska podjetja v tej dejavnosti.

KOTO-predelava insektov