O podjetju Za cisto in varno prihodnost

Za čisto in varno prihodnost

V družbi KOTO smo zavezani načelom trajnostnega razvoja, pri svojem poslovanju pa se opiramo na okolju prijazne tehnologije. V skrbi za čisto in varno prihodnost našega planeta zasledujemo najvišje okoljske in veterinarske zahteve. Z inovativnim pristopom in tehnološko zahtevnimi procesi, skozi katere koristno uporabimo tako surovine kot energijo in odpadke, zagotavljamo razvoj dejavnosti, ki predstavlja visoko dodano vrednost za slovensko krožno gospodarstvo.

S svojimi storitvami, inovativnim pristopom in izvozno usmerjenostjo krepimo svoj položaj tudi v mednarodnem prostoru.  

O podjetju Nase poslanstvo

Naše poslanstvo

Z inovativnim pristopom in okolju prijaznimi rešitvami:

 • povečujemo dodano vrednost surovin,
 • zmanjšujemo nezaželene vplive na okolje,
 • smo prva in hkrati najboljša izbira za naše poslovne partnerje, ki jih postavljamo v središče svojega delovanja in razvoja poslovanja.

Okoljska odgovornost, strokovnost ter pripadnost naših zaposlenih bodo tudi v prihodnje pomembno zagotovilo za uspešno poslovanje in uresničevanje vizije podjetja.

O podjetju Nase vrednote

Naša vizija

Z inovativnimi in trajnostnimi rešitvami želimo:

 • še naprej prispevati k ohranjanju čistega okolja ter varovanju zdravja ljudi in živali,
 • povečevati vrednost živalskim stranskim proizvodom in drugim organskim odpadkom,
 • krepiti svoj položaj v mednarodnem okolju,
 • utrjevati svojo vlogo v krožnem gospodarstvu,
 • pomembno prispevati k trajnostnemu razvoju družbe kot celote.
O podjetju Nasa vizija

Naše vrednote

Pri uresničevanju vizije in poslanstva v središče postavljamo vrednote, ki so vpete v naše vsakdanje poslovanje. Te so:

 • trajnostno delovanje,
 • strokovnost,
 • inovativnost in
 • vztrajnost, s katero dosegamo zastavljene cilje.

Obenem pa nas krasijo tudi pogum, medsebojno spoštovanje in etičnost v poslovanju in odnosu do okolja.