Vodstvo družbe KOTO

Matjaž Omladič,
direktor družbe KOTO

Prihajam iz Savinjske doline in z družino živim v Žalcu. Leta 1991 sem diplomiral na Strojni fakulteti v Ljubljani. Moja prva zaposlitev je bila na mestu tehnologa v proizvodnji kmetijske mehanizacije, po letu dni pa sem se zaposlil kot programer računovodskih aplikacij v lokalnem IT podjetju. V času globalnega računalniškega opismenjevanja sem spoznal, kako delujeta računovodstvo in IT. Po petih letih dela na področju IT sem v Žalcu prevzel vodenje proizvodnje slovenskega podjetja Novem v nemški lasti, kasneje pa vodenje celotnega podjetja. Oblikovali smo uspešno proizvodno podjetje, katerega rezultati so temeljili na kulturi, razvoju znanja in veščin ter zadovoljstvu deležnikov. Po dvajsetih letih dela v avtomobilski industriji sem nove izzive poiskal v podjetju s sedežem v Nemčiji, kjer sem bil skoraj pet let predstavnik lastnika v vodstveni ekipi. Po vrnitvi v Slovenijo sem se za kratek čas zaposlil kot COO v nastajajočem slovenskem podjetju. Kmalu se je pojavila priložnost za vodenje družbe KOTO. Po razpoložljivih informacijah sem ocenil, da je podjetje zanimivo in da lahko s svojim znanjem in izkušnjami v naslednjih letih prispevam k uspešnemu vodenju. Glede na globalne spremembe, ki vplivajo na lokalno okolje, je družba KOTO pred pomembnimi odločitvami o nadaljnjem razvoju. Dober sistem, ki ga je podjetje vzpostavilo v zadnjih letih, bomo nadgrajevali z optimizacijo procesov, digitalizacijo ter dobrimi odnosi na delovnem mestu. S kulturo v podjetju bomo ustvarjali ustrezne rezultate ter vzdrževali zadovoljstvo ključnih deležnikov podjetja.