Kontakti

Sprejem informacij o stanju v okolju

080 12 62

Tajništvo poslovodstva

+386 1 587 8210

Lokacija

Koto Proizvodno In Trgovsko Podjetje, D.O.O., Ljubljana, Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana, Slovenia

Vizitka

Podjetje: KOTO proizvodno in trgovsko podjetje, d. o. o., Ljubljana
Podjetje skrajšano: KOTO d. o. o.
Sedež: Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana, Slovenija
Matična številka: 5005647
Identifikacijska številka za DDV: SI41217713
Leto ustanovitve: 1947
Številka registracije: Okr. sodišče v Ljubljani pod vložno številko 061/10049500
Šifra dejavnosti 10.110
Osnovni kapital družbe 2.695.522,45 EUR
Vodstvo: Matjaž Omladič
Nadzorni svet: Mateja Lovšin Herič, predsednica nadzornega sveta
Jože Dover, namestnik predsednice nadzornega sveta
Tomaž Uršej Lesar, član nadzornega sveta

Podjetje:

KOTO proizvodno in trgovsko podjetje, d. o. o., Ljubljana

Podjetje skrajšano:

KOTO d. o. o.

Sedež:

Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana, Slovenija

Matična številka:

5005647

Identifikacijska številka za DDV:

SI41217713

Leto ustanovitve:

1947

Številka registracije:

Okr. sodišče v Ljubljani pod vložno številko 061/10049500

Šifra dejavnosti

10.110

Osnovni kapital družbe

2.695.522,45 EUR

Vodstvo:

Matjaž Omladič

Nadzorni svet:

Mateja Lovšin Herič, predsednica nadzornega sveta
Jože Dover, namestnik predsednice nadzornega sveta
Tomaž Uršej Lesar, član nadzornega sveta

Pošljite povpraševanje