KOTO skozi čas

19. junija 1947 je bilo ustanovljeno podjetje KOTEKS, predhodnik današnje družbe KOTO. Bogata zgodovina podjetja priča o nenehnem iskanju novih poslovnih poti, kar je zagotovilo razvoj in obstoj tudi skozi najbolj nemirna obdobja.

Naši začetki

Podjetje KOTEKS je leta 1947 začelo z izvozno dejavnostjo gotovih izdelkov in svinjskega usnja, ki je bil glavni izvozni izdelek. Leta 1952 smo dejavnost razširili in začeli tudi z zbiranjem klavniških odpadkov, dve leti kasneje pa smo ustanovili izvozno-uvozno podjetje Tobus za pospeševanje izvoza usnjarske industrije. Konec leta 1961 sta se obe podjetji združili v eno in nastal je Koteks Tobus.

Leta 1966 smo v Zalogu zgradili objekt za predelavo živalskih stranskih proizvodov, leto kasneje pa v centru Ljubljane odprli prvi butik v tedanji državi, ki ga je obiskala tudi Jovanka Broz. Butik, v katerem smo prodajali zelo kakovostne modne izdelke iz usnja, je takrat veljal za enega najbolj prestižnih butikov v Ljubljani. Koteks Tobus je bil v tistih časih najbolj znan ravno po kakovostnih usnjenih izdelkih, ki smo jih uspešno izvažali tudi v tujino. Tako smo se leta 1974 uvrstili med največje slovenske izvoznike.

V 70. letih prejšnjega stoletja so na televiziji predvajali tudi legendarni oglas »Koža je za KOTO«, ki se ga mnogi spomnijo še danes.

Skrb za okolje in ekološka osveščenost

Leta 1984 smo bili drugi v Evropi, ki smo zgradili in vzpostavili biofilter. Ta deluje na principu mehanskega postopka odstranjevanja prašnih delcev iz onesnaženega zraka in biološke razgradnje spojin, ki povzročajo neprijeten vonj.

Kot eno prvih podjetij v Sloveniji smo leta 1999 pridobili certifikat sistema ravnanja z okoljem, ki je potrdil, da je naše poslovanje skladno z zahtevami okoljskega standarda ISO 14001. Leta 2006 smo nato pridobili še certifikat ISO 9001:2000. Leto prej smo zgradili biološko čistilno napravo za čiščenje odpadnih voda, v kateri odpadno vodo, ki nastaja pri posameznih industrijskih postopkih, prečistimo, preden jo izpustimo v javno kanalizacijo. Leta 2010 pa smo začeli s predelavo biološko razgradljivega blata iz naprav za čiščenje komunalnih in industrijskih odpadnih vod.

Leta 2008 smo zagnali bioplinsko napravo in začeli proizvajati zeleno energijo. Proizvodnja bioplina nam omogoča, da pokrijemo kar 80 % lastnih potreb po električni energiji.

KOTO K3

Pridobitev koncesije

Od leta 2000 nastopamo kot koncesionar za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla. To je bila ena prvih podpisanih koncesij v Sloveniji. Leta 2006 smo odprli tudi nov obrat za ločeno predelavo živalskih stranskih proizvodov kategorije 3.

Zgodovina

2022

Sprejem novega Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gospodarsko cono Agrokombinatska S OPPN 75.

2020

Širitev dejavnosti lastnega zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in odpadnega jedilnega olja.

2015

Obnova biofiltra z menjavo biofilterskega vložka.

2014

Izgradnja demonstracijskega centra za gojenje alg.

2010

Statusno preoblikovanje delniške družbe KOTO d. d. v družbo z omejeno odgovornostjo - KOTO d. o. o.

2010

Pridobitev enotnega okoljevarstvenega dovoljenja.

2007

Zagon bioplinske naprave ter začetek proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov.

2006

Pridobitev certifikata ISO 9001:2000.

2006

Izgradnja obrata za ločeno predelavo živalskih stranskih proizvodov kategorije 3.

2005

Izgradnja biološke čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda.

2004

Selitev celotnega podjetja na lokacijo v Zalog pri Ljubljani.

2000

Od maja 2000 dalje družba KOTO nastopa kot koncesionar za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla.

1999

Pridobitev certifikata ISO 14001.

1996

Podjetje KOTO se organizira kot delniška družba.

1989

Od 01. 07. 1989 podjetje nastopa kot enovito družbeno podjetje.

1987

Zaključek rekonstrukcije tovarne beljakovinskih koncentratov v Zalogu.

1974

Združitev podjetij KOTO in INDE Vransko.

1974

Z 20 mio. $ izvoza uvrstitev med največje izvoznike v Sloveniji.

1973

Ustanovitev TOZD KOPROD za področje proizvodnih dejavnosti in TOZD KOTRADE za področje trgovinskih dejavnosti ter delovne skupnosti skupnih služb.

1967

Odprtje butika na Miklošičevi cesti v Ljubljani.

1966

Izgradnja tovarne beljakovinskih koncentratov v Zalogu.

1961

28. decembra 1961 združitev podjetij Koteks in Tobus v KOTEKS-TOBUS.

1956

Prehod podjetja Tobus v uvozni oddelek Koteksa.

1954

Registracija izvozno-uvoznega podjetja TOBUS.

1952

Začetek zbiranja klavniških odpadkov.

1947

Začetek izvozne dejavnosti gotovih izdelkov in svinjskega usnja kot glavni izvozni izdelek.

1947

19. junija 1947 ustanovitev podjetja KOTEKS, kot naslednika Republiške direkcije zveznega podjetja Koteks za promet s kožami in tekstilijami.