Zagotavljamo celovite rešitve pri ravnanju z živalskimi stranskimi proizvodi, biološkimi in gostinskimi odpadki. Nudimo prevzem in obdelavo surovih živalskih kož ter celovite rešitve pri ravnanju z blati, muljem in preostalimi odpadki, ki nastajajo v čistilnih napravah javnih podjetjih in v industriji. Smo zanesljiv partner, ki s svojo strokovnostjo, raznovrstno ponudbo in osebnim pristopom skrbi za ustrezne rešitve, ki jih potrebujejo naši partnerji.

Živalski stranski proizvodi

Živalski stranski proizvodi (ŽSP) nastanejo ob zakolu ali poginu živali oziroma ob predelavi proizvodov živalskega izvora.

V Sloveniji nastane več kot 150 ton živalskih odpadkov dnevno. V družbi KOTO poskrbimo za njihov varen prevzem in ustrezno predelavo, tako da ne predstavljajo več nevarnosti v okolju.

 

Več
KOTO skladišče surovih kož

Kože

Ohranjanje in plemenitenje naravnih lastnosti surovine iz srednjeevropskega prostora je tradicionalna in najstarejša dejavnost družbe KOTO.

Začetki obdelave surovih kož segajo namreč na začetek našega delovanja, v leto 1947.

Desetletja izkušenj ter zveste in zadovoljne stranke vse do današnjega dne potrjujejo našo odličnost.

Več

Biorazgradljivi odpadki

Organski odpadki, odpadna jedilna olja ter maščobe predstavljajo veliko obremenitev za okolje, ravnanje z njimi pa je zahtevno.

Odpadna jedilna olja in maščobe prevzemamo in v skladu s trajnostnimi načeli predelamo v produkt, iz katerega vodilni proizvajalci biogoriv v Evropi proizvajajo biodizel.

Več
KOTO biorazgradljivi odpadki
Prevzem in predelava gostinskih odpadkov

Gostinski odpadki

Družba KOTO je edini prevzemalec gostinskih odpadkov z lastno bioplinsko napravo, kjer s čisto in okolju prijazno tehnologijo vaše gostinske odpadke tudi predela.

Biološko razgradljive odpadke, ki jih prevzamemo na lokaciji vašega gostinskega obrata, pripeljemo v naš proizvodni obrat, kjer jih predelamo v lastni bioplinski napravi. V predpripravi surovin izločimo tujke in substrat steriliziramo.

Več

Odpadki iz čistilnih naprav

Odpadne vode, ki nastajajo v urbanih naseljih (komunalne odpadne vode) in pri posameznih industrijskih postopkih (hladilne vode, industrijske odpadne vode) so kompleksne narave, ki lahko vsebujejo številne nevarne snovi. Slednje je potrebno odstraniti in ustrezno predelati, tako da ne predstavljajo več tveganja za okolje.

V družbi KOTO poskrbimo za celovito rešitev pri ravnanju z blati, mulji in ostalimi odpadki, ki nastajajo v čistilnih napravah javnih podjetjih in v industriji.

Več
KOTO čistilna naprava
KOTO vozni park

Koncesija

Pravilno ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 je nadvse pomembno, zato je naša država organizirala zbiranje in predelavo proizvodov na način, da podeljuje koncesijo, s katero prenaša svojo obveznost na koncesionarja.

Več

Pošljite povpraševanje