Prevzem in predelava biorazgradljivih odpadkov

Z anaerobno predelavo organskih odpadkov pridobivamo bioplin, s katerim pokrivamo velik del potreb v lastni proizvodnji.

Organski odpadki predstavljajo veliko obremenitev za okolje, ravnanje z njimi pa je zahtevno in zakonsko urejeno s številnimi predpisi. V skladu z veljavno zakonodajo v družbi KOTO poskrbimo za njihov prevzem in ustrezno predelavo. Prevzemamo in na okolju prijazen način obdelujemo različne organske odpadke, ki izvirajo iz:

 • storitvenih dejavnosti,
 • trgovskih dejavnosti,
 • kmetijskih dejavnosti,
 • živilskopredelovalne industrije,
 • dejavnosti opravljanja javnih gospodarskih služb.
KOTO biorazgradljvi odpadki

Prevzemamo:

 • organske kuhinjske odpadke,
 • neustrezna živila z živilskih trgov,
 • izdelke s pretečenim rokom uporabe, ki nastajajo v trgovinski dejavnosti,
 • masti in oljne mešanice iz lovilcev maščob, ki vsebujejo le jedilna olja in masti,
 • organske odpadke iz živilskopredelovalne industrije,
 • organske odpadke, ki nastajajo v kmetijski dejavnosti,
 • biološke odpadke iz naslova zbiranja javnih gospodarskih služb.

Naše storitve na področju biorazgradljivih odpadkov

Zagotavljamo celostno rešitev pri ravnanju z biorazgradljivimi odpadki iz živilskopredelovalne industrije in trgovinske dejavnosti ter z biorazgradljivimi odpadki, ki jih morajo zbirati javne gospodarske službe.

Storitve, ki jih nudimo:

 • ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki v skladu z veljavno zakonodajo,
 • svetovanje in pomoč pri urejanju potrebne dokumentacije,
 • možnost namestitve zabojnikov na vaši lokaciji,
 • prevoz organskih odpadkov z lastnimi vozili,
 • ustrezen prevzem organskih odpadkov s čiščenjem vaših dostavnih vozil,
 • prilagodljivost glede na individualne zahteve in potrebe podjetja.
Biorazgradljivi odpadki

Pogosta vprašanja

Kateri odpadki so biološko razgradljivi?

Med biološke odpadke odlagamo: kuhinjske odpadke (zelenjava, sadje, ne tekoči ostanki hrane, kavna usedlina, jajčne lupine, kavni filtri in čajne vrečke) pokvarjene prehrambne izdelke (hrana s pretečenim rokom), papirnate vrečke in robčke ter vrtne odpadke (plevel, pokošena trava, rože, stara zemlja lončnic ipd.).

Med biološke odpadke ne odlagajte olja in maščob, mesa, kosti ali cigaretnih ogorkov.

Zakaj je potrebno ločevati biološke odpadke?

Organski odpadki predstavljajo veliko obremenitev za okolje, saj med gnitjem na odlagališčih proizvajajo toplogredne pline z visokim potencialom globalnega segrevanja. Z ločenim zbiranjem biološko razgradljivih odpadkov poskrbimo za zmanjšano količino mešanih odpadkov, kar pomeni tudi manj toplogrednih plinov. Z ustrezno predelavo pa preprečujemo nekontrolirano gnitje in razkrajanje ter posledično zmanjšujemo onesnaženost zraka in podtalne vode.

Kaj se zgodi, če bioloških odpadkov ne ločujemo?

Biološki odpadki predstavljajo veliko težavo, saj se pri nekontroliranem gnitju sproščajo toplogredni plini in izcedne vode, ki onesnažujejo zrak in vodo.
Poleg tega z neločevanjem odpadkov povečujemo odlagalni prostor smeti in pri tem izgubljamo možnosti reciklaže – povrnitev materialov v ponovno uporabo.

Kam lahko odvržem večje količine prehrambnih izdelkov, ki jim je potekel rok uporabe oz. so se pokvarili?

V primeru prehrambnih izdelkov s pretečenim rokom uporabe ali drugih pokvarjenih živil nas pokličite ali nam pošljite e-sporočilo. Pri tem navedite vrsto odpadka, količino in kraj, kjer se nahaja.

Katere organske odpadke sprejema družba KOTO?

V družbi KOTO sprejemamo biorazgradljive odpadke, ki so klasificirani po spodaj navedenih šifrah:

 • 02 01 02 Odpadna živalska tkiva
 • 02 01 03 Odpadna rastlinska tkiva
 • 02 01 99 Odpadki, ki niso navedeni drugje
 • 02 02 03 Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo
 • 02 02 04 Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka
 • 02 03 01 Mulji iz pranja, čiščenja, lupljenja, centrifugiranja in ločevanja
 • 02 03 04 Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo
 • 02 03 99 Odpadki, ki niso navedeni drugje
 • 02 05 01 Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo
 • 02 05 02 Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka
 • 02 07 04 Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo
 • 16 03 06 Organski odpadki, ki niso navedeni v 16 03 05
 • 19 08 09 Mešanice masti in olj iz ločevanja olja in vode, ki vsebujejo le jedilna olja in masti
 • 20 01 08 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz restavracij
 • 20 02 01 Biorazgradljivi odpadki
 • 20 03 02 Odpadki s tržnic

Za več informacij o sprejemu in vrsti odpadkov nas prej pokličite.

Kaj se zgodi z biološkimi odpadki, ki prispejo v družbo KOTO?

Biološke odpadke, ki prispejo k nam, ustrezno predelamo. Večino biološko razgradljivih odpadkov izkoristimo za proizvodnjo bioplina oziroma t. i. zelene energije. Bakterije iz bioloških odpadkov namreč omogočajo, da s tehnološkimi postopki nastane plin. Ena tona bioloških odpadkov tako zadostuje za kar 60 kubičnih metrov plina oz. 120 kW elektrike.

Kontaktne osebe

Igor Kump

Produktni vodja

Prevzem biorazgradljivih odpadkov za bioplin

Pošlji povpraševanje