Informacija o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2

Na podlagi 6. odstavka 17. člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (Uradni list RS, št. 44/22) je Vlada Republike Slovenije na 23. redni seji, ki je bila 10. 11. 2022, pod točko 1.8 podala soglasje k Informaciji o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2.

To informacijo v družbi KOTO, v kateri opravljamo javno službo koncesionarja na tem področju, objavljamo spodaj:

  • povezava do dokumenta (Informacija o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2).