Vrečke za prevzem ŽSP K1 in K2

Skladno s trajnostnim delovanjem družbe KOTO in s ciljem zmanjševanja vpliva na proces predelave, prevzemamo ŽSP kategorij 1 in 2  izključno:

  •  brez embalaže ali 
  • v posebnih biološko razgradljivih vrečkah za živalske stranske proizvode kategorij 1 in 2.

Predelava živalskih stranskih proizvodov namreč temelji na dehidraciji in naknadnem ločevanju maščob, pri čemer se ŽSP najprej zmeljejo na ustrezno velikost, toplotno obdelajo in nato še sušijo. Pri tem različne primesi plastike, kartona in drugih delcev embalaž otežujejo proces predelave in močno vplivajo na kakovost končnega proizvoda, zato je najbolj ustrezna predaja živalskih stranskih proizvodov brez embalaže. V primeru neizogibne rabe embalaže lahko ŽSP kategorij 1 in 2 predate v vrečkah, ki so namenjene izključno za ŽSP kategorij 1 in 2: popolnoma biološko razgradljive vrečke so primerne za kompostiranje in se lahko uporabljajo za proizvodnjo izdelkov, ki so skladni z bistvenimi zahtevami direktive EU o embalaži in odpadni embalaži ter izpolnjujejo ustrezne usklajene evropske standarde za reciklažo, pridobivanje energije in ekološko predelavo.

❌ Prevzem živalskih stranskih proizvodov kategorij 1 in 2 v plastičnih, kartonskih in drugih embalažah bomo zavračali.

❌ Prevzem živalskih stranskih proizvodov kategorij 1 in 2 v biološko razgradljivih vrečkah, ki niso potrjene s strani koncesionarja, bomo prav tako zavrnili.
❌V primeru, da bodo ŽSP kategorij 1 in 2 pripravljeni v neprimerni embalaži, prevzema ne bomo izvršili oz. bo le-ta možen šele, ko povzročitelj embalažo odstrani.


Prodajna mesta

Trenutno so vrečke za ŽSP kategorij 1 in 2 na voljo za nakup v trgovini:

  • Rednak Trgovina d. o. o., Primorska cesta 6C, 3325 Šoštanj oz. jih lahko naročite na telefonski številki 03 898 37 30 ali po elektronski pošti na prodaja@rednak.si.

V prihodnjih mesecih bodo vrečke na voljo v večjih trgovinah in kmetijskih zadrugah po Sloveniji.

Seznam lokacij je v pripravi.