Pravna podlaga

Vlada Republike Slovenije je 30. 6. 2022 sprejela odločitev o izbiri koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (v nadaljevanju: ŽSP K1 in K2). Z njo je za obdobje 10 let za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z ŽSP K1 in K2 izbrala družbo KOTO, d. o. o. >>> Odlocitev o izbiri koncesionarja

Na podlagi prvega odstavka 27. člena in prvega odstavka 28. člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (Uradni list RS, št. 44/22) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o določitvi cene storitve javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 >>> (povezava do sklepa)