Sodelujemo pri EU projektu predelave živilskih odpadkov v izboljševalce tal

Družba KOTO je eden od 28 partnerjev iz Evrope, ki sodeluje pri projektu Spodbujanje zdravja tal in recikliranje živilskih odpadkov v izboljševalce tal (ang. Turning food waste into sustainable soil improvers for better soil health and improved food systems – Waste4Soil). Tema projekta je skladna s strateškimi usmeritvami naše družbe, med katerimi je tudi razvoj izboljševalcev tal oz. gnojil iz digestata (to je stranski proizvod anaerobne predelave odpadkov), ki je osnovan na živilskih odpadkih.

Iskanje rešitev za recikliranje živilskih odpadkov

Štiriletni projekt, ki se začenja 1. junija, predvideva razvoj desetih tehnoloških in metodoloških rešitev za recikliranje ostankov, ki nastanejo pri predelavi hrane – ostanki bi se tako predelali v izboljševalce tal oz. gnojila, ki bi prispevala k izboljšanju zdravja tal in k visokim izplenom ciljnih pridelkov.

V okviru projekta bodo po vsej Evropi vzpostavili 7 testnih okolij za spremljanje zdravja tal (Soil Health Living Labs), v katerih se bo preučevalo 8 vrst ostankov, ki nastanejo pri predelavi različnih živil (mesa, rib, mlečnih izdelkov, žitaric, oljčnega olja, vina, sadja in zelenjave ter predelane hrane). Eno testno okolje za gojenje rastlin v dobro nadzorovanih pogojih je predvideno v Sloveniji za slovenske projektne partnerje – poleg družbe KOTO sta to še Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Znanstveno-raziskovalno središče Koper.

Blaženje učinkov podnebnih sprememb

Projekt se med drugim osredotoča na širjenje znanja in razvijanje rešitev za obnovo zdravja in funkcij tal, kar bo omogočilo polno izkoriščanje potenciala tal za blaženje učinkov podnebnih sprememb. Rezultati pa bodo tudi neposredno vplivali na uspeh novega Zelenega dogovora Evropske komisije‚ »Green deal«, in njegovo ambicijo po napredku na področju podnebja, biotske raznovrstnosti in trajnostne hrane.

Projekt Waste4Soil

Uvodni sestanek projekta Waste4Soil je bil 20. in 21. junija v Solunu.

Projekt Waste4Soil vključuje 27 partnerjev in 1 pridruženega partnerja iz devetih evropskih držav ter Švice. Vključuje širok nabor akterjev, kot so raziskovalni centri, univerze, organizacije proizvajalcev, združenja, industrije in svetovalna podjetja. Predvideno je, da bo projekt trajal približno 4 leta.

Waste4Soil