Februarja 2023 je bil sprejet Zakon o zaščiti prijaviteljev, s katerim se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije.

Če bomo v družbi KOTO uspeli vzpostaviti učinkovite interne mehanizme in spodbujali zaposlene, da bodo nepravilnosti, s katerimi se seznanijo na delovnem mestu, sporočali, te nepravilnosti pa bomo nato preiskali, naslovili ter nezakonite ali slabe prakse odpravili, kršitelji pa bodo odgovarjali, lahko naredimo velik korak v pravo smer in s tem jasno pokažemo, da kot posamezniki in družba nimamo tolerance do nezakonitih poslovnih praks.

Raziskave kažejo, da je »žvižgaštvo«  eden najučinkovitejših in najhitrejših, obenem pa tudi najcenejših načinov odkrivanja nezakonitih praks v podjetjih in organizacijah. »Žvižgači« odkrivajo nepravilnosti in nanje opozorijo hitreje kot kdorkoli drug. Zato se lahko nezakonito prakso, npr. poneverbo, najhitreje odkrije in ustavi s pomočjo žvižgačev. Prijavljene nepravilnosti pogosto razkrijejo tudi sistemske pomanjkljivosti, ki jih lahko organizacija oziroma podjetje naslovi, še preden pride do nastanka dodatne škode. Dodatno se je s pravočasnim odkritjem nepravilnosti ter z njihovo hitro in učinkovito interno odpravo pogosto mogoče izogniti zunanjim prijavam, postopkom pristojnih organov nadzora in inšpekcijskim postopkom ter s temi postopki povezanim stroškom, vključno z morebitnimi globami in kaznimi.

Hitro odkrivanje nepravilnosti in njihovo odpravljanje prepreči tudi, da bi se slabe prakse razširile. Znano je, da slabi zgledi vlečejo. Če se nepravilnosti tolerira, se takšne in druge nezakonite prakse hitro razrastejo. To obenem pomeni, da pravila igre niso jasna. Zaposleni ne vedo, kaj pričakovati in kako ravnati. Nepravilnosti jih spravljajo v moralne dileme in precepe. Če pri nepravilnostih sodelujejo, jih je strah morebitnih posledic, če ne sodelujejo, jih je prav tako strah, kakšne posledice bo to imelo zanje. To vzpostavlja toksično delovno okolje, čemur se želijo podjetja in organizacije v času, ko od povsod slišimo, da je težko najti in pridobiti ter zadržati dober kader, zagotovo izogniti. Dober kader praviloma ne ostaja v toksičnem delovnem okolju, prav tako se mu ne pridruži, saj ima druge možnosti in priložnosti.

Da se vzpostavitev učinkovitih internih mehanizmov in spodbujanje prijav nepravilnosti splača, ne preseneča.

Po drugi strani, če interni mehanizmi ne delujejo, se zaposleni poslužujejo zunanjih mehanizmov, kot so prijave nadzornim organom in inšpekcijam oziroma medijsko razkritje nepravilnosti. Takšno postopanje in poti predvideva tudi zakon. To pa lahko povzroči veliko škodo samemu ugledu organizacij in podjetij in tudi neposredno finančno škodo.

 

Zaupnik za sprejem prijav:

KOTO d. o. o., Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana

Telefon: +3861 5878 165, mobitel: +386 31 755 611, mail: integriteta@koto.si