KOTO je s podjetjem Energetika Ljubljana sklenil namero o sodelovanju na področju proizvodnje biometana

w

V družbi KOTO z optimizacijo procesov, vpeljavo najsodobnejših tehnologij in zasledovanjem agilnih poslovnih modelov ves čas stremimo k inovativnim rešitvam z visoko dodano vrednostjo, ki pomembno prispevajo h krožnemu gospodarstvu. Ena takšnih je tudi proizvodnja biometana. Iz biološko razgradljivih živilskih odpadkov v lastni bioplinarni že proizvajamo bioplin, s pomočjo katerega proizvajamo zeleno elektriko in toploto. Zdaj pa nameravamo proces proizvodnje bioplina ob enaki količini predelanih odpadkov tehnološko nadgraditi – vse do faze proizvodnje biometana. Tako bo družba KOTO postala eden prvih proizvajalcev biometana v Sloveniji.

Veseli smo, da smo na tem področju sklenili namero o sodelovanju s podjetjem Energetika Ljubljana, v okviru katere nameravamo proizvedeni biometan predati v njihov distribucijski sistem zemeljskega plina. Biometan se namreč do porabe hrani v mreži zemeljskega plina. Skupaj s podjetjem Energetika Ljubljana bomo v primeru uspešno izvedenega projekta omogočili, da se bo lokalno proizvedeni biometan uporabljal za polnjenje tovornih in osebnih vozil v sklopu javnih polnilnih postaj. Zaključek projekta je predviden v letu 2024. Prav tako nameravamo v družbi KOTO svoj vozni park postopno zamenjati s tovornimi vozili na stisnjen metan, za katera predvidevamo polnjenje v mreži polnilnih postaj Energetika Ljubljana.

Proizvodnja biometana in namera o sodelovanju z Energetiko Ljubljana predstavljata pomemben korak k bolj zeleni in čisti prihodnosti, k čemur se zavezujemo tudi z našim sloganom ZA ČISTO IN VARNO PRIHODNOST.