ODZIV NA TRDITEV O SEŽIGALNICI

V sredo, 19. 10., je voditeljica oddaje Slovenska kronika na TV Slovenija navedla, da bo imela naša družba po sprejemu OPPN 75 (občinski podrobni prostorski načrt, ki bo omogočil razvoj gospodarske cone na severnem delu Agrokombinatske ceste) možnost sežiganja komunalnih blat oziroma da nameravamo na naši lokaciji zgraditi sežigalnico. Gre za izjavo: »Na območju Agrokombinatske ceste v Zalogu lahko svoje dejavnosti širi podjetje KOTO in tudi zgradi sežigalnico za komunalno blato.«

Navedeno nikakor ne drži.

V družbi KOTO ne bomo gradili sežigalnice za komunalno blato. Navedeno tudi nikakor ni v skladu z dolgoročnimi cilji podjetja.

Kot že večkrat omenjeno, na naši lokaciji ne sežigamo nobenih odpadkov in vzpostavitev sežigalnice tudi ni v naših dolgoročnih načrtih.