Po dveh zlatih, še platinasta bonitetna odličnost

Platinasta bonitetna odličnost družbe KOTO potrjuje, da gre za zanesljivo podjetje

V družbi KOTO smo po mednarodno priznanih merilih družbe Dun & Bradstreet prejeli Platinasto bonitetno odličnost. Takšno odličnost nosijo izključno podjetja, ki imajo najvišjo boniteto odličnosti Zlati AAA kar tri leta zaporedoma. To je nedvoumen odraz zaupanja naših poslovnih partnerjev in rezultat dela vseh zaposlenih, ki temelji na zavzetosti, strokovnosti, vztrajnosti in inovativnosti.

KOTO je zanesljivo, kredibilno podjetje z nizkim tveganjem

V družbi KOTO smo Zlati certifikat bonitetne odličnosti prejeli leta 2020 in 2021, letošnja Platinasta bonitetna odličnost pa le še utrjuje mesto naše družbe med najbolj zanesljivimi slovenskimi podjetji. V obrazložitvi je namreč navedeno, da podjetje, ki izkazuje platinasto bonitetno odličnost, predstavlja najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: dobavitelji, kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji.

Družba KOTO tako v letu 2022 spada med zgolj 3,6 % od vseh 234.740 registriranih podjetij v Sloveniji, ki so prejela platinasto bonitetno odličnost.