Ponovno smo uspešno opravili presojo sistema SMETA

V družbi KOTO smo ponovno uspešno opravili presojo sistema SMETA (ang. Sedex Membership Ethical Trade Audit). Gre za presojo po mednarodnih standardih, pri kateri ocenjujejo naslednja področja: pravice zaposlenih, varnost in zdravje pri delu, poslovno etiko ter skrb za varovanje okolja. Postopek presoje je vključeval tudi razgovore z naključno izbranimi zaposlenimi, presojevalka pa je kot primer dobre prakse navedla izboljšave na področju delovnih in plačnih pogojev.

Skladno s poslanstvom želimo v družbi KOTO z okoljsko odgovornostjo, strokovnostjo in pripadnostjo zaposlenih zagotoviti uspešno poslovanje in uresničevanje vizije podjetja. Uspešno izvedena presoja je tako le še dodatno potrdila, da poslujemo v skladu z najvišjimi zahtevami, ki veljajo za družbeno odgovorna podjetja.