Razpisujemo kadrovske štipendije

Za šolsko leto 2022/2023 smo razpisali 17 kadrovskih štipendij za dijake in študente, s čimer želimo prepoznati mlade talente, pridobiti perspektivne posameznike ter jim omogočiti možnosti za razvijanje lastnih potencialov in profesionalni napredek. Štipendije razpisujemo za različna področja, pri tem pa mesečna višina štipendije znaša 180 EUR.

Srednješolska področja, za katera razpisujemo štipendije:

 • Avtoserviser
 • Avtoservisni tehnik
 • Elektrikar
 • Elektrikar elektronik
 • Elektrotehnik
 • Mehatronik operater
 • Mesar
 • Pomočnik v biotehniki
 • Oblikovalec kovin
 • Oblikovalec kovin – orodjar
 • Strojni tehnik
 • Tehnik mehatronike
 • Živilec
 • Živilski tehnik

Višješolska in visokošolska področja, za katera razpisujemo štipendije:

 • Strojništvo – diplomirani inženir strojništva (visokošolski študij)
 • Živilska tehnologija – inženir živilstva (višješolski študij)
 • Mehatronika – diplomirani inženir mehatronike (visokošolski študij)

Opravljanje obvezne prakse

Eden od glavnih ciljev štipendiranja je, da se bodo štipendisti po uspešno zaključenem izobraževanju zaposlili pri nas, njihova obveza pa sicer je, da pri nas opravijo obvezno prakso.

Prepoznavanje talentov in možnosti za razvoj lastnih potencialov

Namen razpisanih štipendij je prepoznati mlade talente, pridobiti perspektivne posameznike ter jim omogočiti možnosti za razvijanje lastnih potencialov in profesionalni napredek. Slednje gre z roko v roki z našo strategijo grajenja prepoznavnosti in ugleda blagovne znamke. Obenem vidimo kadrovske štipendije kot dober način za pridobivanje ustreznega tehničnega kadra, saj se v zadnjih letih soočamo s pomanjkanjem takšnih profilov. Prav tako želimo s kadrovskimi štipendijami prispevati k dobrobiti in razvoju lokalne skupnosti.

Dodatne informacije in prijava

Za več informacij je na voljo strokovnjakinja za kadre v družbi KOTO Anita Čolić (anita.colic@koto.si, 01 587 81 02). Posamezniki, ki jih zanima štipendiranje, naj življenjepis in motivacijsko pismo pošljejo na navedeni naslov.