V družbi KOTO dosegamo ciljno zastopanost manj zastopanega spola

V družbi KOTO že nekaj let dosegamo ciljno zastopanost manj zastopanega spola v organih vodenja in nadzora (40/33) – vsaj 40 % žensk in vsaj 33 % žensk v upravi in nadzornem svetu skupaj. Navedeno potrjuje tudi Poročilo o napredku glede doseganja ciljne spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026 v obdobju od 1. 9. do 31. 12. 2022.

Doseganje spolne raznolikosti

Poročilo o napredku glede doseganja spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora redno pripravljajo v Združenju nadzornikov Slovenije (v nadaljevanju: ZNS) in Deloitte Slovenija. V njem spremljajo stanje v 55 družbah, na katere se nanaša pobuda 40/33/2026. Poročilo kaže, da je na dan 31. 12. 2022 le 18 od 55 družb dosegalo cilje iz pobude 40/33/2026 in pred kratkim sprejete evropske direktive za uravnoteženo zastopanost spolov.

O pobudi 40/33/2026

ZNS in Deloitte Slovenija od leta 2019 skupaj podrobno spremljata, kako se cilju spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026 v državnih in javnih delniških družbah približujemo ali oddaljujemo z vsakim kadrovanjem v uprave ali nadzorne svete teh družb. Njihova pobuda je, da bi vsaka od 55 državnih in borznih družb do leta 2026 ohranila ali dosegla dva cilja: 40-% zastopanost manj zastopanega spola (običajno so to ženske) v nadzornem svetu ter 33-% v nadzornem svetu in upravi skupaj.

Več informacij: https://bit.ly/3ZBTMJN