V družbi KOTO smo podprli projekt Moji vzorniki

Za večjo varnost naših najmlajših

V IV Založbi, strokovni založbi Policijskega sindikata Slovenije, so v sklopu preventivnih aktivnosti za zmanjšanje števila tragičnih dogodkov, v katerih so najpogosteje žrtve otroci, izdali posebno otroško pobarvanko Moji vzorniki. Izid pobarvanke smo podprli tudi v družbi KOTO in s tem pripomogli, da so pobarvanko prejeli otroci nižjih razredov osnovnih šol v našem lokalnem okolju – mestnih četrtih Polje, Moste, Jarše, Črnuče in Bežigrad.

Policijski sindikat Slovenije želi z izdajo različnih publikacij, ki so vsebinsko prilagojene določeni problematiki in ciljnim skupinam, spodbuditi spremembe v obnašanju skupin in posameznikov ter na ta način prispevati k prijaznejšim družbenim razmeram, večji varnosti najmlajših in dvigu ravni družbene odgovornosti. To se sklada tudi z našo vizijo in sloganom »Za čisto in varno prihodnost«, zato smo veseli, da smo lahko prispevali k izidu te pobarvanke in posredno tudi k večji varnosti naših najmlajših.