Vzpostavitev zbiranja živalskih stranskih proizvodov nastalih zaradi nedelovanja hladilnih in zamrzovalnih naprav

Na območjih, ki so jih prizadele nedavne poplave, družba KOTO d. o. o. kot koncesionar za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2, tesno sodeluje s posameznimi občinami. Na lokacijah določenih s strani posameznih občin smo skupaj vzpostavili zbirna mesta, na katerih lahko občani varno oddajo živalske stranske proizvode, kot so npr. pokvarjeno meso in mesni izdelki. Družba KOTO d. o. o. bo poskrbela za prevzem in varno predelavo le-teh.

Prebivalci naj se glede same lokacije možne oddaje živalskih stranskih proizvodov obrnejo na izvajalce občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov oziroma občine. 

Na spodnji povezavi objavljamo tudi obvestilo Vlade Republike Slovenije glede ravnanja z večjimi količinami odpadkov živilskega izvora:

https://www.gov.si/novice/2023-08-10-napotila-za-ravnanje-z-vecjimi-kolicinami-odpadkov-ki-so-nastali-ob-poplavah/

V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na spodaj navedeno kontaktno osebo:

Rok Pustoslemšek

+386 31 663 853