V okviru EU projekta Waste4Soil nastaja slovenski živi laboratorij Slovenija – Istra (»living lab«)

Družba KOTO sodeluje pri EU projektu Waste4Soil, katerega cilj je razvoj tehničnih poti za preoblikovanje ostankov živilske industrije v izboljševalce tal.

V okviru projekta bo po vsej Evropi vzpostavljenih 7 živih laboratorijev t. i. »living labov« (Soil Health Living Labs), v katerih se bo preučevalo 8 razvitih izboljševalcev tal iz več vrst ostankov, ki nastanejo pri predelavi različnih živil (mesa, rib, mlečnih izdelkov, žitaric, oljčnega olja, vina, sadja in zelenjave ter ostale predelane hrane).

Slovenski živi laboratorij (»living lab«) bo služil kot stičišče deležnikov in mesto za preizkušanje novonastalih produktov. Družba KOTO je kot eden izmed slovenskih projektnih partnerjev – to sta še Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Znanstveno-raziskovalno središče Koper – soorganizator ustanovitvenega sestanka slovenskega živega laboratorija Slovenija – Istra, ki bo v petek, 16. 2. 2024, ob 9.30 v palači Tiepolo-Gravisi v Kopru.

Iz družbe KOTO se bosta sestanka udeležila dr. Lea Lavrič in Marko Verbič.

Na sestanku bomo med drugim s pomembnimi predstavniki kmetijskih pridelovalcev, prehrambne industrije, predelovalcev živilskih ostankov (FPR), proizvajalcev organskih gnojil, izboljševalcev tal in biostimulantov, zakonodajalcev, raziskovalcev, ponudnikov razvitih tehnologij ter organizacij državljanov oblikovali vsebine in ključne naloge slovenskega živega laboratorija.

KOTO - Waste4Soil